Naši mini azili

Mini azil Ogi - jedan od mini azila Evropske inicijative 17, nalazi se na privatnom posedu naše članice Rade