27 February, 2013

Kontekst: Problem pasa lutalica (Aljazeera)

19 septembar 2012, sreda 21:01 CEST


Stanje sa problemom pasa lutalica alarmantno je u većini zemalja regije. Zašto je u zemljama Balkana teško riješiti problem pasa lutalica? Kako spriječiti ili smanjiti sve učestalije napade na ljude? Ko je odgovoran za postojeće stanje? Kako je ovo pitanje zakonski uređeno u pojedinim zemljama?

Procjene su da samo u Sarajevu ima najmanje osam hiljada pasa lutalica. Njihovo adekvatno zbrinjavanje je dugogodišnji problem, a samo u posljednjih godinu dana zabilježeno je gotovo hiljadu ugriza pasa lutalica u Bosni i Hercegovini. U ovom izdanju Konteksta govorimo o problemu pasa lutalica.

Gosti Konteksta su: u Zagrebu - predsjednik udruženja Prijatelji životinja Luka Oman, profesor na Ekonomskom fakultetu; u Beogradu - predsjednica Evropske inicijative 17, udruženja za zaštitu i staranje o psima, Danica Drobac i u Sarajevu - dekan Veterinarskog fakulteta dr. Nihad Fejzić.

Večerašnji Kontekst vodi Dalija Hasanbegović.