Korisne informacije

Prihvatilište Rakovica (centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse)
Slavka Miljkovića bb, Beograd
tel. 011 412 60 58 (od 10 do 11h) – za sve informacije o životinjama koje su na programu za sterilizaciju
tel. 011 412 43 72 (od 7:30 do 15:30h) – za sve informacije o izgubljenim, nestalim životinjama, kao i o udomljavanju životinja

Nestanak ljubimca možete prijaviti ispunjavanjem formulara na sajtu VU Veterina Beograd, a to isto možete uraditi direktnim kontaktiranjem VU Veterina Beograd na broj 011 412 43 72.