18 November, 2011

Reci av i budi zdrav

1234037310ksXcLRW

U SUSRET PRVOJ KONFERENCIJI MEDICAL SPA SRBIJE

Udruženje Medical Spa Asocijacija Srbije, Holistički centar “Mind centar” i ”Vidya Joga škola” po ugledu na velike svetske medicinske i holističke centre organizuju 22. novembra u 11 časova tribinu

ZNAČAJ PSA I OSTALIH KUĆNIH LJUBIMACA ZA ZDRAVLJE DECE I NJIHOVA ULOGA U HOLISTIČKOM PRISTUPU CELOJ PORODICI

Predstavljanje projekta “Reci av i budi zdrav”

Učesnici tribine:

Prof Dr Nikola Popović, Veterinarski fakultet Beograd,

Prim. Dr Gorana Isailović, dermatolog, predsednik udruženja Medical Spa Asocijacija Srbije

Dr Mirjana Mićović, pedijatar, član udruženja “Mind centar”

Danica Drobac, predsednik udruženja za zaštitu životinja “Evropska inicijativa 17”

 

Naučne studije, kao i praksa širom sveta, pokazali su da prisustvo kućnog ljubimca, a naročito psa, u porodicama gde je dete bolesno ili postoje poremećeni međuljudski odnosi, značajno doprinosi bržem opravku i uspostavljanju harmonične kućne atmosfere. Klinička ispitivanja su dokazala da u slučaju dečjeg ekcema i astme u najvećem broju slučajeva, uvođenjem psa u porodicu, simptomi postaju blaži, smanjuje se unos lekova i pojačava detetov imunitet.

Na tribini će biti više reči i o pokretanju akcije “Reci av i budi zdrav”, u okviru koje će bolesna deca imati priliku da na poklon dobiju zdravog psa pregledanog od strane veterinara sa Veterinarskog fakulteta u Beogradu, a u “Mind centru” besplatne konsultacije sa pedijatrom i dermatologom , kao i besplatne antistres časove joge za decu, dok će predstavnici udruženja za zaštitu životinja govoriti o tome na koji način i gde se može nabaviti besplatan pas Zdravko.

Holistički centar “Mind centar” se nalazi u ul. Bulevar Despota Stefana br. 48 , III sprat.12 November, 2011

Deset upozorenja Noama Čomskog: strategija manipulisanja ljudima putem medija

Javnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je poželjno biti glup, vulgaran i neuk


1. UPOTREBA NEVAŽNOG
Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta.

2. STVARANJE PROBLEMA
Ta metoda se naziva i "problem-reagovanje-rešenje". Treba stvoriti problem, da bi deo javnosti reagovao na njega. Na primer: izazvati i prenositi nasilje sa namerom, da javnost lakše prihvati ograničavanje slobode, ekonomsku krizu, ili da bi se opravdalo rušenje socijalne države.

3. LOŠE NA KAŠIČICU
Da bi javnost pristala na neku neprihvatljivu meru, uvoditi je postepeno, "na kašičicu", mesecima i godinama. Promene, koje bi mogle da izazovu otpor, ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, biće sprovedene politikom malih koraka. Svet se tako vremenom menja, a da to ne budi svest o promenama.

4. RAZBLAŽAVANJE NEPOPULARNOG
Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promene je, da ih se najavljuje mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promena, jer se prethodno privikavaju na samu ideju o promeni. Sem toga i "zajednička nada u bolju budućnost" olakšava njihov prihvat.

5. DEČJI JEZIK ZA ODRASLE
Kada se odraslima obraćamo kao kad se govori deci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja.

6. KRATKI SPOJ EMOCIJA
Zloupotreba emocija je klasična tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuju emotivni impulsi (bes, strah, itd.) Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesnom, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati određena ponašanja.

7. NEZNANJE ZA SIROMAŠNE
Siromašnijim slojevima treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka, da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv.

8. VELIČANJE GLUPOSTI
Javnost treba podsticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljude da je (in, u modi), poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.

9. USAĐIVANJE KRIVICE
Treba ubediti svakog pojedinca da je samo i isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću, usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti, ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i potcenjen pojedinac, opterećen osećajem krivice, odustaće od traženja pravih uzroka svog položaja i pobune protiv ekonomskog sistema.

10. ZLOUPOTREBA ZNANJA
Brz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja javnosti i onih koji ga poseduju i koriste, vladajuće elite. "Sistem", zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu.08 November, 2011

TV Metropolis, emisija Moja priča (emitovana 4. novembra 2011.)

 

U emisiji su govorili: Danica Drobac, predsednik Evropske inicijative 17, Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu i Milan Kamponeski, novinar.

03 November, 2011

Nezakonito postupanje komunalne inspekcije opštine Zvezdara

Maltretiranje i iživljavanje nad ljudima koji brinu o psima ne jenjava. Komunalna inspekcija opštine Zvezdara zaista prednjači u kršenju postojećih zakona i propisa.

Danas počinje rok od 2 dana (zna se u kojim situacijama se daje tako kratak rok) dat za uklanjenje kućice za pse u Mirijevu, u ulici Ljubiše Miodragovića 12, iako postoji saglasnost 90% stanara pomenute zgrade. Sila boga ne moli!

Uprkos činjenici da su stanari koji tu žive saglasni, komunalna inspekcija opštine Zvezdare je već izlazila na teren povodom iste kućice 12. januara 2010, kojom prilikom je sam predsednik skupštine stanara potvrdio da postoji saglasnost stanara. Međutim, komunalna inspekcija ne mari za to i donosi Zaključak o izvršenju, tj. o njenom uništenju (!), naravno na teret postavljača V.Nikolić.

Komunalni inspektor opštine Zvezdara, J. Nedović, na čije nezakonito postupanje EI 17 se žalila i samom Gradonačelniku, ali i gradskom Sekretarijatu za inspekcijske poslove, ponovo je nezakonito postupila – bez problema, očigledno uzalud, navodeći u Rešenju od 24.10.2011. da imenovana nema saglasnost, iako ju je čak pokazala dotičnoj inspektorki?!

Po Zakonu o održavanju stambenih zgrada, član 17, propisano je da skupština stanara odluke donosi većinom glasova, a to je po zakonu 51%, a V. Nikolić ima 90% što je više nego dovoljno! Zatim, članom 14. istog Zakona propisano je o kojim poslovima skupština stanara odlučuje, što znači da o postavljanju kućice može da odluči s obzirom da je postavljena uz zgradu.

Komunalni inspektor J. Nedović, ne samo da unosi netačne podatke u svoja rešenja, već u potpunosti ignoriše Zakon o održavanju stambenih zgrada koji daje pravo građanima da se u pogledu nekih stvari sami dogovore. Postavlja se logično pitanje u čijem to onda interesu dotična postupa? Odakle pravo bilo kojoj gradskoj službi da uskraćuje građanima ona prava koja im je zakonodavac dao?

Dotična je takođe 3.08. 4 kućice za pse na drugoj lokaciji, ali u Mirijevu, bez ikakve zakonom predviđene procedure, dala Romima da ih nose: imovinu našeg Udruženja?!

I bez aktuelne izborne hajke na pse, mi koji godinama dobrovoljno brinemo svojim sredstvima o beogradskim starateljskim (sterlisanim) psima, smo godinama izloženi teroru gradskih službi, diskriminaciji i kao duhovi smo u ovome gradu jer javnost je uvek ostajala uskraćena za muke i patnje kojima smo izloženi svakodnevno – kao i oni o kojima brinemo! Čudne prioritete ima “evropska” Srbija.

Izlišno je govoriti, posebno u ovome trenutku, kada dve smene šintera vitlaju Beogradom i kupe pse, da je zakonodavac i tim jadnim psima dao brojna prava, pa i pravo na zaklon od vremenskih neprilika (Zakon o dobrobiti životinja, čl. 7. i 20), svesni da takve teme ne povećavaju tiraž, niti se uklapaju su sistem vrednosti koji se zagovara i promoviše u medijima.

Kao žitelji koji živimo, takođe u Mirijevu, zaista je neshvatljivo da je nekima dozvoljeno BAŠ SVE: da prave svoje klupe, peku paprike, ajvar u sred Beograda, prave deponije, parkiraju čak traktore ispred zgrada(?!), nelegalno grade, ograđuju zelene površine, uzurpiraju javne površine, a komunalna inspekcija Zvezdare se samo bavi kućicama za pse?! Neko može baš sve, a nama nije dozvoljeno ni da živimo!

Ovde se ne radi o kućici za pse, ovde se radi o NASILJU NAD LJUDIMA i zloupotrebi svega što treba da služi nama – gradjanima! Ako tako treba da živimo – bolje da nas nema!