04 March, 2010

Šok: gradska vlast uvela porez na kućne ljubimce!

Sasvim slučajno i privatno saznali smo juče da je nova garnitura na vlasti u Gradu uvela porez na kućne ljubimce i to od 1. januara 2010. godine!

Doživeli smo potpuni šok: 1. Kao organizacija registrovana po zakonu još 2003. godine da delujemo u ovom sektoru, mi treba slučajno da saznajemo ovako važne stvari?! "Izvor" je kozmetički salon?! Strašno i neoprostivo!   2. Ova garnitura ne sarađuje iako član 15. Statuta Grada nalaže saradnju sa svim organizacijama?! 3. Sudeći po istupima u medijima stičemo utisak da Sekretarijat za komunalno-stambene poslove korenito menja politiku, a mi o tome ne znamo ništa jer niko ne smatra da treba da nas informiše o budućim potezima, a kamoli da zajedno radimo na svim potrebnim promenama, iako je to praksa u svim demokratskim društvima?! Štaviše, takva praksa je brižljivo građena prethodnih godina, čak i u eri najvećeg masakra beogradskih pasa, a sada je ukinuta! 4. Sektor je veoma zapušten jer do juče svi su se "folirali", samim tim ni jedan jedini problem niko nije hteo da reši, a problemi su:

  • Licemerstvo oko CNR i stalno fokusiranje priče na potpuno pogrešan kolosek: da li pasa da bude na ulici ili da ne bude?! To nije pitanje, niti dilema, njih mora da bude, ali potrebno je da se i ostali mehanizmi kontrole populacije odmah uvedu i primene, što nije učinjeno! Svaka druga priča je obmana!
  • Spisak vlasnika i odgajivača pasa nije nam poznato da uopšte postoji, a to je uzrok stalnog priliva novih pasa na ulice?!
  • Evidencija je nula, od par vrsti čipova, do različitih evidencija na različitim nivoima, do samog vođenja autetično uličnih pasa kao da su vlasnički? !Zašto niko neće jedinstvenu nacionalnu bazu podataka?!
  • Iako je Zakon o veterinarstvu usvojen novembra 2005. godine, većina pasa koju vlasnici izbace na ulicu nije ni obeležena?! Ni posle pet godina od uvođenja zakonske obaveze??!!!
  • Blagovremeno neunošenje podataka u evidenciju! Mesecima se podaci o psu ne unose: čemu onda evidencija?!
  • Više puta smo sugerisali još ranije da prilikom skupljanja leševa pasa šinteri obavezno provere da li je obeležen: da li to čine nije nam poznato jer smo iz svega isključeni! Ali nas uopšte ne čudi stalna licitacija brojkama pasa koje se vraća kao početkom 2000. godine (tada od 300.000 do 20.000 ?!) jer ako i odavno pokojne drže u evidenciji, onda ih zaista ima i biće ih sve više i više?! Da se ne lažemo, niko se ozbiljno i sistematski ovim pitanjima ne bavi, a to je veliki posao, ali nije "vidljiv" za TV kamere, zar ne?! I tako možemo u nedogled....

Ako je ovo zemlja seljaka, kako neko reče, znamo kakav je odnos prema životinjama uopšte, drže ih, kada se razbole ubiju ih ili ih puste da se muče, a onda uzmu drugog zdravog, neće pse ni da vakcinišu, ako hiljade ljudi danas mitinguje po Srbiji jer su gladni, ako nijedan od gore pomenutih problema nije ni dotaknut, a kamoli da se počelo sa njegovim rešavanjem, UZROK problema se i dalje "uspešno" preskače, kakav je smisao uvođenja komunalne takse na pse????? Da li će to da "reši" problem? Ne, neće, ali će da ga pogorša! Da se populacija pasa na ulicama uveća aritmetičkom progresijom? Prosto se pitamo da li je iko više normalan u ovoj zemlji? Prethodni nisu hteli, ovi možda hoće, ali NE umeju?! Nadobudnost i oholost ima svoje značenje, a svakako ne nosi predznak demokratskog. Nedostatak transparentnosti u radu, isključivanje nevladinog sektora, stručne javnosti i javnosti uopšte, sve i da se radi najbolje, svakako inspiriše podozrenje i opravdani revolt jer to su sve javni poslovi ili javne stvari i nikakva hermetički zatvorena grupa stranačakih saboraca i prijatelja ne može da bude iznad i izvan! Primaju plate od novca nas poreskih obveznika i treba za naš račun da poslove obavljaju jer su javni servis, a ne nečija dedovina! Nikako da se shvati da raditi u sektoru nije uobičajeni posao, već veoma specifičan i ako se već zapošljavaju novi ljudi, minimum je da ih neko obuči! Da li da kažem da sam neki dan doživela drugi šok: zvala sam zoohigijenu u VS i javio se novi ženski glas koji me je odmah po dizanju slušalicu pitao da li sam ozleđena?! Toga nikada, ali nikada nije bilo! Šta se to zapravo psima sprema?


Службени лист Града Београда, број 60, 28.12.2009. године, стр. 49

Тарифни број 16

1. За држање кућних и егзотичних животиња, утврђује се комунална такса у годишњем износу, и то: 1а) за држање кућних животиња – паса и мачака у зградама индивидуалног и колективног становања – по псу 500,00 динара – по мачки 500,00 динара 1б) за држање нестерилисаних паса и мачака у зградама индивидуалног и колективног становања – по псу 1.000,00 динара – по мачки 1.000,00 динара 1в) за држање егзотичних животиња у зградама индивидуалног и колективног становања – по животињи 500,00 динара. 2. Обвезник таксе из подтачки 1а) и 1б) овог тарифног броја је правно и физичко лице, које је као власник, односно држалац пса или мачке, евидентиран у јединственој бази података Министарства поqопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину, о броју регистрованих паса и мачака на територији Републике Србије, за град Београд. Обвезник таксе из подтачке 1в) овог тарифног броја је власник, односно држалац егзотичне животиње утврђен решењем надлежног министарства. 3. Обвезник таксе из овог тарифног броја је дужан да таксу плати у року од 15 дана од дана достављања обавештења за плаћање локалне комуналне таксе из овог тарифног броја. 4. Контролу наплате таксе из овог тарифног броја врши Секретаријат за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда и Ветеринарска станица Београд. 5. Комуналну таксу не плаћају војне установе, органи унутрашњих послова и слепа и слабовида лица за псе водиче. Члан 6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се почев од 1. јануара 2010. године. Скупштина града Београда

Број 43-1178/09-С, 28. децембра 2009. године

Председник Александар Антић, с. р.