20 May, 2010

Uhvati – steriliši – vrati na ulicu, članak iz nedeljnika „Vreme“

Uhvati – steriliši – vrati na ulicu, članak iz nedeljnika „Vreme“, autor Biljana Vasić

Danica, Lula i Мilica