17 January, 2010

Komunalna policija – velika zabrinutost kakvu će ulogu igrati prema psima

Već izvesno vreme primamo veoka veliki broj poziva ljudi vlasnika i staratelja pasa i svi do jednog iskazuju veliku zabrinutost zbog rada nove komunalne policije!  
 
Letimičnim čitanjem novog Zakona koji uređuje njihov rad, jasno je da su joj data velika ovlašćenja i u tom smislu to je prava policija, od pendreka do lisica! Zabrinutost proističe, pre svega, iz korpusa podzakonskih akata i zakona koji uređuju komunalnu delatnost, koji apsolutno pravno ne „prepoznaju” pse na ulici, a kamoli njihove kućice! Iz iskustva brojnih vlasnika pasa znamo da se namera Grada, još prošla Komisija za praćenje Strategije, g. Marković, da uvede red u materiju pretvorila u najstrašniju represiju i maltretiranje ljudi koji su svoje pse šetali beogradskim parkovima! Pljuštale su najstrašnije kazne! A problem daleko od toga da je načet u smislu rešavanja jer su se progonili žene sa pudlicama, a žestoke momke sa jačim rasama, niko se nije usudio išta da pita! Svedoci smo da se svaki pokušaj uvođenja reda, koji ima duboki razlog i koji je istinska potreba, pretvorio u teror i iživljavanje, ali i svoju surptonost jer ciljana grupa nije ni dotaknuta!
 
Položaj pasa na ulici po CNR i Strategiji inače je na klimavim nogama jer nijednim aktom oni nisu učinjeni pravno vidljivim! O materiji kao što su kućice tek da ne govorim jer progon je strašan i ne prestaje, iako je sve oko njih problematično do bola: od vršenja velike i male nužde, do bacanja đubreta bukvalno gde kome padne na pamet, odlaganje otpada, sekundarnih sirovina, masovnog pljuvanja po ulicama, posebno mlade generacije, otresanje nosa, to je specijalitet starije generacije! Jedno je jasno, a to je da HITNO treba ceo korpus pravnih akata prilagoditi novonastaloj situaciji, ali i POTREBAMA jer šizofreno postupanje gradskih službi na dva različita nivoa je inače postalo neizdrživo jer niži nivo stalno poništava veliki benevolni rad na terenu i to gde nema problema, umesto da se ide dalje... Jedni grade, drugi ruše...