25 March, 2010

Od 1. marta Sekretarijat za komunalno stambene poslove uveo plaćanje "ležarine" za uhvaćenog psa!

Danas smo, nesrećnim sticajem okolnosti, saznali da je Sekretarijat od 1. marta 2010. uveo, nisam tačno razumela koji akt je tačno u pitanju, plaćanje tzv. "ležarine" u iznosu od 430,00 dinara po danu za vlasničkog psa uhvaćenog na ulici i odvedenog u Rakovicu! Takav pas se lično preuzima iz Rakovice uz uslov da se prethodno plati "ležarina" po danu boravka u objektu.

Celo prepodne je bilo "okapanje" u vezi sa izlaskom uličnog psa iz Rakovice, nije trebalo ni da ga hvataju (?!) jer je odrađen na Veterinarskom fakultetu pre dva meseca, a, naravno, čipovan na osobu koja ga je samo dovela uz napomenu da je pas ulični, što, prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, svaki dan rade uprkos upozorenju o poreklu psa! Bili su baš neumoljivi i iskreno rešeni da ga ne daju dok neko ne dođe i ne plati, sve dok Terzin nije intervenisao!

Lično, nemam čak ni komentar!

Svi vi koji nasedate i čipujete životinje na sebe imajte ovo na umu i blagovremeno ispravite šta se može! Ovo kao i niz drugih stvari koje još uvek ne želim da iznesem javno, uopšte mi se ne sviđaju... Slažem se da se vlasnicima pasa treba ozbiljno pozabaviti, ali na drugi način i da je ovaj "početak" potpuno pogrešan... kao i takse i tome slično jer će dodatno pogoršati stanje u sektoru! Stičem utisak kao da se kreće otpozadi....