07 April, 2010

Doneta Odluka o komunalnoj policiji

O zabrinutosti povodom rada komunalne policije pisali smo ovde. U međuvremenu je doneta Odluka o komunalnoj policiji (22. mart 2010.), kojom je komunalnoj policiji dodeljeno obavljanje određenih poslova, od kojih se na pse na ulicama direktno odnose poslovi kontrole održavanja komunalne zoohigijene, deponovanja komunalnog i drugog otpada, otkrivanja i sprečavanja bespravne gradnje (kućice).

U obavljanju svojih poslova komunalni policajac moći će da izda upozorenje, usmeno naređenje, da proveri identitet lica, izvrši dovođenje, pregleda lice i predmet, privremeno oduzme predmet, koristi video nadzor i upotrebi sredstva prinude (fizičku snagu, službenu palicu i sredstva za vezivanje). Komunalni policajac moći će da izrekne novčanu kaznu na licu mesta, podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, podnese prijavu za učinjeno krivično delo i obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.


Vise je nego jasno da se dešava upravo ono što nije smelo da se desi, a čega smo se pribojavali: uvodi se strogoća, a ne rešava se niti jedan problem!


Od komunalne policije podilazi nas jeza jer i sa komunalnom inspekcijom svih ovih godina nismo uspevali da izađemo na kraj: pri tom doslovce piše da će komunalna policija vršiti kontrolu održavanje komunalne zoohigijene! ŠTA TO ZNAČI IZ UGLA PASA NA ULICAMA????????????????????

Više puta smo se obraćali nadležnima sa pitanjem kakav će odnos biti prema psima na ulici i posebno prema njihovim kućicama jer do sada komunalnoj inspekciji đubre i nered nisu smetali, ali su uredno kućice pasa tretirali kao „komunalni nered“?