16 April, 2012

Kako Veterina Beograd naplaćuje starateljima uličnih pasa za svakog uhvaćenog psa

Evo kako Veterina Beograd naplaćuje starateljima uličnih pasa koji su čipovani na te staratelje iako je Gradonačelnikov kabinet u odgovoru datom na pitanja građana postavljena u Novostima rekao da će u praksi biti tretirani kao staratelji uličnih pasa i zahvalio im je na svemu što rade i što pomažu gradu. A onda smo preko noći i neočekivano postali ne samo "nesavesni vlasnici", "lažni humanisti" (" ljudi koji se predstavljaju kao ljubitelji i zaštitnici pasa, a zapravo su lažni humanisti", "Lažno dobročinstvo ovih pojedinaca predstavlja zapravo primer neodgovornog vlasništva koji je glavni izvor problema velikog broja napuštenih pasa na ulicama" – saopštenje Grada) i neprijatelji sa kojima se treba obračunati koristeći sva sredstva (emotivna ucena, finansijska iznuda, zastrašivanje, pretnje prijavom za napuštanje i njihova realizacija).

Povrh svega, u svom Planu hitnih mera sa akcionim planovima za rešavanje problema nevlasničkih pasa potvrdili su postojanje lažne evidencije, tj. postojanja uličnih pasa koji su registrovani na građane (staratelje) i na udruženja, gde su se obavezali da će taj problem rešiti, a vidimo kako su ga "rešili"!

Priznanica za ulov psa11122

 

Samo smo sklonili ime staratelja, datum, broj vozila i broj priznanice. Ostalo nisu ni popunjavali. I kao što vidite, pečata nema!