13 January, 2010

Proglašenje besnila kao izgovor za pokolj uličnih pasa

Beograd, 31. januar 2006.
 
OPŠTINA ZEMUN
Predsednici, gđi Pop Lazić
Predmet: molba za prekid pokolja pasa na teritoriji Opštine Zemun
 
Imajući u vidu da se iz Rešenja Ministarstva Poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 323-02-303/05-05 od 16. 01.2006. o proglašavanju Zemuna ugroženim besnilom
1) ne vidi na osnovu čega je takva dijagnoza postavljena (ko ju je postavio, ko ju je potpisao i kojom metodom je ustanovljena, da li je rađen ogled na belim miševima)
2) da se ne poštuju članovi 63, 64. i član 59. Zakona o veterinarstvu
3) da se besnilo prenosi isključivo ujedom besne lisice psa i nikako drugačije
4) da novi Krivični zakon RS, član 269. nalaže da će svako «(1) ko kršeći propise ubije...., a ako je usled dela iz stava 1 došlo do ubijanja... većeg broja životinja... biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.»
5) zakon nalaže vakcinaciju pasa, a mi smo saznali da su vakcine protiv besnila oduzete nekim veterinarima, što svakako ne bi radili da je dijagnoza verodostojna
6) i konačno, opravdano sumnjajući u verodostojnost takve dijagnoze na osnovu svega prethodnog , kao i na osnovu istovetnih situacija u prošlosti koje su bile izgovor za masovno ubijanje napuštenih uličnih pasa,
 
obraćamo se Opštini Zemun da ne bi bila odgovorna za propuste u nepoštovanju propisa sa molbom da:
1. sa svoje strane izvrši proveru zakonitosti u smislu gore navedenog
2. organizuje masovnu vakcinaciju napuštenih uličnih pasa kao jedini vid prevencije
3. ne dozvoli hvatanje, a kamoli masovno ubijanje uhvaćenih pasa sa njene teritorije jer zakon nalaže masovnu vakcinaciju,
4. stavi na privremeno raspolaganje sve napuštene objekte, kuće, dvorišta, hale, firme na svojoj teritoriji radi karantiniranja već uhvaćenih pasa i njihovog kliničkog praćenja što je zakonska obaveza.
 
Želim da verujem da ćemo naići na Vaše puno razumevanje, primite izraze našeg poštovanja.
 
Danica Drobac, predsednik EI 17